Europeanisation meets democracy from below: The Western Balkans on the search for new European and democratic Momentum (WB2EU)

Паул Шмит, експерт: Евроинтеграцията не бива да е еднопосочна улица, нужна е обратимост, Interview with Paul Schmidt (Dnevnik, 15 June 2022)

– Всички знаят, че държавите от Западните Балкани ще са част от ЕС, въпросът е само кога и как. – Разширяването трябва да е степенувано

Read More »

Димитров: Одлагањето на преговорите за членство со С. Македонија создава проблем со кредибилитетот на ЕУ, Novatv, 25 March 2021

Одлагањето на почетокот на преговорите за членство со Северна Македонија создава проблем со кредибилитетот на Европската Унија и тоа се рефлектира не само на нашиот

Read More »
Facebook

contact us

For more information about the project feel free to send us a Message.