Europeanisation meets democracy from below: The Western Balkans on the search for new European and democratic Momentum (WB2EU)

Project Duration

D
H
M
S
Media

Паул Шмит, експерт: Евроинтеграцията не бива да е еднопосочна улица, нужна е обратимост, Interview with Paul Schmidt (Dnevnik, 15 June 2022)

– Всички знаят, че държавите от Западните Балкани ще са част от ЕС, въпросът е само кога и как. – Разширяването трябва да е степенувано

Read More »
Facebook

contact us

For more information about the project feel free to send us a Message.